RAJBAS *OUTDOOR * KOTLÍK

a soutěž amatérských videofilmů

OKEM DOBRODRUHA

BLANSKO 18.-21.listopadu 2004

probíhá za podpory města Blanska a Ministerstva kultury ČR, patronát nad jeho konáním

převzala starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová

 

V programu cestovatelsko - outdoorového festivalu nezůstává u pasivního sledovaní pestrého spektra projekcí, besed a výstav. I na vlastní kůži zde lze zažít dobrodružství. Například během noční výpravy do podzemí Moravského krasu. Nebo si máknout na dno sil při závodu v běhu (se zátěží soudku limonády) na hořický kopec. Zapojit se lze do řady dalších akcí jako jsou semináře o přežití v přírodě či o skialpinismu, společného hudebního úletu na Etno Bongo Djembe Jamu, na cestovatelské tancovačce nebo do soutěží Okem dobrodruha (videofilm) a Na konci sil... (fotografie). Hlavním cílem organizátorů zůstává udržet charakter akce s atmosférou přátelského setkání lidí společného zájmu o cestování, přírodu a outdoorové sporty.