laos_02.png, 133kB DUCHOVÉ
ŽLUTÝCH LISTŮ 2015


přehled základních údajů o expedici Sdružení Horizont
 • Termín konání:
 • 10.7. -2.8.2015
 • Místo/země:
 • provincie Nan a Phrae (Thajsko) a provincie Sayaburi(Laos)

  „Národ, obetkaný pověstmi a dohady, žije v hustých pralesích horského pásma, které se táhne mezi širokými údolími řek Mekongu a Menamu. Říkají mu „Phi Tong Luang“, to je „duchové žlutých listů“, neboť nikdo neví o nich nic, než že si proti větrům narychlo stavějí ochranné stěny z listů , že od těchto ochranných střech opět spěšně odcházejí. Zvadlé žluté listy a vyhaslá ohniště daly obrazivosti Laoů, věřících v duchy, podnět k nejrozmanitějším báchorkám. Jaké jsou to bytosti, že se velmi úzkostlivě vyhýbají všemu styku a lidmi, že jsou s to živořiti v neproniknutelné divočině, že bez neustále bez oddechu a odpočinku putují, že se jejich stopy brzy objevují zde a brzy tam, že je lze nesnadněji sledovati než zvěř na lesních průchodech? Jsou to vůbec lidé? Tázali se Laové sami sebe...

  Hugo Adolf Bernatzik, Duchové žlutých listů, 1936-37 • Cíl, záměr projektu:
  Cílem výpravy je doplnit aktuální poznatky o životě jednoho z nejpozoruhodnějších etnik světa. První ucelený terénní výzkum tehdy dosud neznámého kmene lovců a sběračů Mlabri (Lidé lesa) označovaného Duchové žlutých listů provedli rakouští manželé Bernatzikovi v létech 1936 – 1937. Tyto poznatky (monografie popsaná v knize) se staly výchozím materiálem naší cesty, která si klade za cíl navázat na toto průkopnické bádání formou nahlédnutí do současnosti života těchto lidí, jejichž po tisíce let neměnný (pravěký) životní styl se stěží mohl vyhnout střetu se světem moderního světa. Záměrem je zaznamenat a popsat změny způsobené vlivem působení civilizace na krajinu a její obyvatele (fotografická a filmová dokumentace). Význam této cesty roste s předpokladem, že během další jedné či dvou generací budou Mlabri zcela asimilováni do hlavního proudu thajské a laoské kultury.

 • Tým:
  Rodinná sestava této „miniexpedice“ zvyšuje předpoklady pro navázání kontaktů s původními obyvateli. Putující muž se ženou a dítětem nebudí obavy. Vytváří se takto dobrá východiska pro úspěšnou komunikaci s domorodci a současně se minimalizují negativní zásahy do jejich světa. Předností týmu je sehranost, odolnost a schopnost řešení možných krizových situací, dobrá fyzická kondice, praxe v pobytu v divoké přírodě a další zkušenosti získané během předcházejících obdobných expedic.

 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D, nar. 1962, přírodovědec v oboru molekulární biologie a imunologie. Účastnila se výprav do těžce přístupných míst na všech světadílech naší planety. Vedle poznávání života domorodých obyvatel, ji lákají také vrcholy hor. Je výborná sportovkyně, mimo jiné reprezentantka ČR v ultramaratónu. Domluví se anglicky, německy, rusky a zvládá základní komunikaci v dalších jazycích.

 • Mgr. Milan Daněk, nar. 1962, sociální pracovník, člen Syndikátu novinářů ČR Stál za zrodem projektu cest mezi geograficky izolovaná etnika „Harrerův svět“ a řady dalších. Píše a filmuje (dokumenty, zpracované v blanenském studiu Audiovisual, získaly několik prestižních ocenění).

 • Štěpán Daněk, nar. 2004 Těší se na výpravu do opravdové divočiny spolu s taťkou a mamkou.

 • Plánovaná prezentace výsledků expedice:
  Publikace v tištěných i elektronických mediích, prezentace pro širokou veřejnost, účast na festivalech, předpoklad zpracování filmového dokumentu.

 • Použitá technika:
  Panasonic HDC-SD900, Canon 600D, Nikon COOLPIX P7100

 • Literatura a mapy:
  laos_02.png, 133kB

  Hugo Adolf Bernatzik, Ema Bernatziková:
  DUCHOVÉ ŽLUTÝCH LISTŮ, Výzkumné cesty Zadní Indíi, Orbis Praha 1943

  freytag & berndt, Thailand, road map 1: 900 000  laos_02.png, 133kB

 • Mlabri
  Mlabri je zřejmě nejčastěji užívaný název pro malou etnickou skupinu čítající přibližně 300 osob žijící v Thajsku a Laosu. Do začátku devadesátých let minulého století žili kočovným způsobem loců a sběračů. Vyhýbali se jakémukoli setkání s ostatními lidmi, nikdy se nezdrželi na jednom místě dlouho. O jejich původu se nic neví, jako by se zde zapomněli z pravěku. Od roku 1990 se začali usazovat v několika vesnicích. Jsou považováni za nejpozoruhodnější etnikum celé jihovýchodní Asie. O systému jejich animistické víry se ví jen málo. Přes časté styky s křesťanskými misionáři v posledních létech, není však zaznamenán případ, že by některý z nich opustil svou víru. Násilí je jim cizí, nemají zbraně a nikdy nebojovali. Před nebezpečím vždy utekli hluboko do pralesa.

 • Kde žijí lidé lesa?
  V thajské provincii Phrae obývají Mlabri vesnici Ban Boonyuen, kde je misionáři naučili vyrábět houpací sítě. Další skupiny žijí při vesnicích v provincii Nan. V Laosu dosud kočuje skupina čítající asi 25 osob v provincii Sayaburi.

  laos_02.png, 133kB laos_02.png, 133kB

  Zpráva č.1 - První setkání s duchy

  Ban Boonyen  15.7.2015

  Několik fotek z vesnice Ban Boonyen v provincii Phrae. Zde žije asi 100 příslušníků kmene Mlabri. Jejich domov, prales, dávno ustoupil políčkům kukuřice. Zmizely plody jungle, nebylo co lovit a kde se skrýt. Dnešní Mlabri už neputují, ale žijí usedle ve vesnici a jezdí na motorkách...
  Fotografie

  Zpráva č.2 - Pomoc Mlabri

  Phrae  16.7.2015

  "Dříve tu žili nosorožci, krokodýli, medvědi, tygři...",vypráví Američan Eugene Long. Společně se svou ženou Mary žijí s Mlabri už 32 roku. Přijeli tehdy do Thajska jako misionáři, ale tomuto označení se při našem setkání bránili...
  Celá zpráva

  Zpráva č.3 - Vesnice Huay Yuak

  Huay Yuak  18.7.2015

  Také při naší druhé výpravě do vesnice lidí Mlabri nešlo o nějaké putování divočinou. K jejich komunitě žijící asi 40 kilometrů od města Nan ve vesnici Huak Yuak jsme dojeli pohodlně stařičkým jeepem. Náš řidič se ukázal i jako dobrý průvodce. Hned nás vedl do bambusové chýše nejstarších obyvatel...
  Celá zpráva

  Zpráva č.4 - Žijí dál v pralese

  Loei   24.7.2015

  Území, které obývají Mlabri rozděluje státní hranice. Dostat se přes ní znamenalo ujet pořádný kus cesty. K legálnímu přechodu jsme museli na úplný sever Thajska a odtud dva dny lodí po řece Mekong do krásného města Luang Prabang...
  Celá zpráva

  Žádná expedice návratem domů nekončí

  Blansko   22.10.2015

  „Každou expedici prožívám vlastně natřikrát a vždy to má své kouzlo. Poprvé, když sbírám informace a plánuji, podruhé na vlastní cestě a potřetí při zpracovaní toho všeho, co jsme zažili a zjistili,“ říká Milan Daněk. Po návratu z výpravy pátrající po Duších žlutých listů v Thajsku a Laosu právě prožívá tu třetí část doznívání a hodnocení. O průběhu a závěrechtéto expedice hovořil s Michalem Zábojem redaktorem Zrcadla.
  Celá zpráva

  REPORTÁŽ: Hledání ztraceného kmene

  Blansko   20.10.2016

  V časopise Lidé a Země 10/2016 vyšla o naší expedici reportáž s poněkud senzacechtivou anotací: "Mlabri nebo Mlabri, tak si říkají lidé, které v pralesích Thajska nebo Laosu jen občas někdo zahlédne. Česká výprava se pokusila o nemožné." Vlastní text však přináší realitu neradostného osudu jednoho z nejpozoruhodnějších přírodních národů této planety.

  Pro zájemce zveřejňujeme plnou nezkrácenou verzi redakčně editovaného článku.

 • Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

  © 2017 Horizont