"Těžko v něm najít konečný cíl. Stále znovu a znovu se objevují další horizonty, nové vrcholy a za nimi se vlní opět další výšiny skrývající nová dosažitelná tajemství, další nové pohledy a nová poznání."


HORIZONT BLANSKO, z.s.je nezávislým sdružením lidí společného zájmu o cestovaní, kulturu a outdoorové sporty. Stěžejní aktivitou je nekomerční expediční činnost a její následná prezentace. Rozmanitá škála dalších aktivit má záběr od extrémních sportů až po práci s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost.

Sdružení bylo založeno roku 2000 z iniciativy Milana Daňka a Aleny Žákovské. Nezaměřuje se na vytvoření početné členské základny, ale především nabízí široké i odborné veřejnosti příležitost k účasti na jednotlivých akcích. Čestné členství sdružení Horizont přijal roku 2005 slavný rakouský spisovatel, cestovatel a horolezec Heinrich Harrer (1912 - 2006). Čestnými členy jsou i další osobnosti (mimo jiné také spisovatel a cyklotremp Honza Vlasák či filmař Jan Popelka).

Nejrozsáhlejší akcí je festival filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS, jehož součástí je soutěž neprofesionálních filmů OKEM DOBRODRUHA.

Široký záběr mají i sportovní aktivity týmu HORIZONT KOLA NOVÁK. Jeho členové se účastní řady akcí zejména vytrvalostního charakteru a sami také několik akcí organizují. Roli týmového guru přijal bývalý přední světový ultramaratonec Tomáš Rusek.

Zkušenosti získané s pobytem v přírodě a pořádáním outdoorových aktivit využívají členové sdružení i v realizaci projektu práce s dětmi vyžadující zvýšenou pozornost. Projekt prevence kriminality s názvem Dobrodružství zahrnuje víkendové akce v přírodě a letní tábor se zážitkovým programem zaměřeným na změnu jejich postojů a úspěšné zvládání zátěžových situací.


Více o naší činnosti
Základní údaje a kontakty:
Horizont Blansko, z.s.
Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko
spolek zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně
spisová značka L8032
statutární zástupce: Milan Daněk
členové rady sdružení: Alena Žákovská, Zdeněk Špíšek, Lukáš Hubert, Michal Pekárek
IČ: 70843040
bankovní spojení:166327791/0300 ČSOB, a.s.
tel.+420 723 091 241
e-mail: horizont.cz@seznam.czWebmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont