Zdeněk Špíšek: Péče o stromy v Josefovském údolí

Blansko 20.3.2019

Ovocné stromy jsou neodmyslitelně spjaty s péčí člověka. Spolek Horizont Blansko ve spolupráci se správou CHKO Moravský kras provedl v období vegetačního klidu konzervační řez jabloní.
Lidé ovocné stromy sázeli do kulturní krajiny do blízkosti domů, sadů, podél polních cest nebo do míst, kde se půda nedala použít pro pěstování okopanin. Jedním z takových míst je i Josefovské údolí, v srdci Moravského krasu. Toto údolí je ochlazováno Křtinským potokem vyvěrajícím z jeskynního systému Býčí skály a půda se tak nehodí k pěstování polních plodin. Právě zde mezi bývalou hájenkou a Josefovským (Huťským) dolním rybníkem se dochoval zbytek původního sadu. Část sadu padla při budování silnice do Adamova v roce 1955, druhá část byla vykácena během obnovy elektrifikace v 21. století.
Dnes zde je skupina asi 10 jabloní, z nichž mnohé z nich pamatují jistě první republiku. Některé jabloňové vysokokmeny dosahují výšky až 12 metrů. Z důvodu prodloužení životnosti stromů byly odstraněny suché a poškozené větve. Vzhledem k stáří stromů byla provedena i mírná redukce koruny ve snaze zabránit jejímu budoucímu rozlomení. U mladých stromků byl proveden výchovný řez s cílem vystavět architekturu koruny tak, aby umocnila dlouhověkost stromu. Tím ale aktivity Horizontu Blansko nekončí. Na podzim tohoto roku plánujeme dosadit do tohoto sadu i na jiná místa v Moravském krase nové stromy. Výběr stromů bude vycházet z mapování ovocných odrůd v regionu, s důrazem na staré a krajové odrůdy.

Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont