Odlet ze základny

Base Marambio  22.02.2015

Na ostrov Jamese Rosse přišla zima dříve než se předpokládalo. Vědecká expedice Masarykovy univerzity Antarktida 2014-15 opustila dnes stanici Johanna Gregora Mendela a přesunula se dvěma vrtulníky na argentinskou základnu Marambio. Přesun všech 15 členů výpravy i sebraného vědeckého materiálu proběhl v porádku a naprosté pohodě. Nyní budeme čekat na Marambiu na vojenský speciál Hercules C-130, který nás má přenést na jihoamerický kontinent, konkrétně do argentinského Rio Gallegos...
Žákajda

Takhle hodnotí dosavadní průběh expedice náčelník expedice Pavel Kapler:

Cíle a úspěchy vědecké expedice
Ledovce, tučňáci, mrtví tuleni, lišejníky, obsah rtuti i revoluce ve výrobě elektrické energie v Antarktidě. Již šestý týden tráví expediční skupina vědců a techniků na stanici Johanna Gregora Mendela, kterou na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě provozuje brněnská Masarykova univerzita. Během pobytu zaznamenali její členové celou řadu vědeckých, ale i technických úspěchů. Dobré počasí, které panovalo po většinu ledna a na počátku února, umožnilo intenzivní vědeckou práci v terénu, což se pozitivně odrazilo v množství získaných výsledků. Vědecké úkoly letošní expedice byly splněny a v některých oborech výzkumu i rozšířeny o další dílčí oblasti:

– proběhla pravidelná měření bilance hmoty ledovců Davies Dome, Whisky Glacier a Triangular Glacier, přestože jedna z meteorologických stanic byla silně poškozena nezvykle dynamickým pohybem svrchní vrstvy ledovce, podařilo se zachránit většinu naměřených dat.

– Hydrologický výzkum se zaměřil na sledování režimu vodních toků a transport a ukládání potočních sedimentů v antarktické letní sezóně spolu se sledováním fyzikálně-chemických parametrů celkem 15 jezer s částečným či úplným ledovým pokryvem.

– Zvláště intenzivní byl také výzkum v oblasti biologických disciplín: byl uskutečněn sběr vzorků rozsivek, řas, sinic, mechů a lišejníků z více než 150 odběrových míst reprezentujících různé biotopy na odledněné části ostrova Jamese Rosse.

– V oblasti lékařského výzkumu byla opakovanými měřeními získána cenná data o vlivu fyzické zátěže a chladové adaptace členů expediční posádky na parametry jejich kardiovaskulárního systému a na hematologické a imunologické parametry. Prvotní analýzy ukazují, že čisté prostředí Antarktidy příznivě ovlivňuje zdravotní stav členů posádky a díky práci v terénu, která je velmi odlišná od jejich běžné práce v laboratořích a kancelářích, dochází i k pozitivnímu zvyšování počtu červených krvinek a tím schopnosti krve zásobovat tělo kyslíkem.

– Proběhla úspěšná instalace expozičních panelů pro zkoumání destrukčního vlivu UV záření a pokročilé polymery, test nového typu větrné elektrárny

– Zásadně přebudovaný systém výroby a distribuce elektrické energie byl doplněn o sestavu 90 fotovoltaických panelů. Systém je instalován na konstrukcích směrovaných na východ, sever i západ, vertikálně i horizontálně, aby se výroba energie během dne přizpůsobila její aktuální spotřebě. Došlo tak k výraznému snížení spotřeby nafty pro doposud hlavní zdroj energie, dieselový elektrický generátor. Během slunečných dnů není již třeba tento generátor spouštět vůbec, výroba energie dokonce převyšuje její spotřebu. Díky svým zdrojům sluneční a větrné energie se tak česká stanice pravděpodobně dostává mezi svými „kolegyněmi“ na absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů energie v Antarktidě.

– Byl usazen a plně zprovozněn nový kontejner pro úpravu a skladování pitné vody; pohotovostní zásoba vody tak byla zvýšena na více než 4,5 tis. litrů, což stanici pohodlně zabezpečí pro dny, kdy nízká teplota zastaví sněžníkový potok. - dvě terénní čtyřkolky ArcticCat, pojmenované Brenda a Kelly, se v antarktických podmínkách osvědčily na výbornou. S jejich pomocí byly dopraveny vědecké přístroje do odlehlých částí ostrova, kam se pro mořský zámrz nebylo ani letos možno dostat na gumových člunech.

Členové expedice se těší velmi dobrému zdraví a veselé mysli. Na základně Marambio na 80 km vzdáleném ostrově Seymour Island budeme až do svého návratu na jihoamerický kontinent dále pokračovat v práci (vedle údržby klimatologických přístrojů zde máme v plánu mj. odběry mikroorganismů a krve tučňáků pro analýzy genetické rozmanitosti jejich ohrožených populací) .

Vědecká expedice Antarktida 2014-15 před prvním z kontejnerů osazeným fotovoltaickými panely (na střeše kontejneru je umístěna instalace testovacích vzorků pokročilých polymerů laboratoře CEITEC). Zleva: J. Kavan (hydrobiolog), F. Hrbáček (periglaciální geomorfolog), P. Váczi (rostlinný fyziolog), K. Brat (lékař), J. Strnad (technik), K. Olejníčková (mikrobioložka), P. Wolf (elektroinženýr), B. Chattová (algoložka), O. Zvěřina (analytický chemik), J. Gerža (technik), M. Barták (rostlinný fyziolog), A. Žákovská (zooložka), L. Sehnal (biochemik), P. Šrámek (technik), P. Kapler (vedoucí expedice a správce stanice J.G. Mendela). Foto F. Hrbáček.


Vědci při odběru vzorků z dávno uhynulých tuleňů. Zleva: algoložka B. Chattová, mikrobioložka K. Olejníčková a rostlinný fyziolog M. Barták. Foto A. Žákovská


Chemik O. Zvěřina připravuje terénním kempu u jezera Monolith jednoduchou chutnou večeři z biopotravin věnovaných společností Pro-Bio. V pozadí nové expediční stany, dar společnosti RockPoint. Foto: F. Hrbáček.


Pravidelná údržba meteorologické stanice na úpatí ledovce Davies Dome. Foto P. Kapler


Polární základna Marambio (Base Marambio), hlavní argentinská základna v Antarktidě. Je umístěna na ostrově Seymour-Marambio, asi 100 km od další základny Esperanza. Marambio je první letiště v Antarktidě a stále patří mezi nejpoužívanější, protože je vhodné i pro přistání letadel s koly. Délka přistávací dráhy je 1200 metrů, šířka 40 metrů, je vybavena radiomajákem a elektronickým přistávacím systémem, na letišti se může přistávat po celý rok. Základna byla založena 29. října 1969 a nese jméno argentinského pilota Gustavo Argentino Marambio, který patřil mezi první letecké průzkumníky Antarktidy. Základna má 27 budov, zdravotní středisko vybavené třemi lůžky, čtyři generátory s výkonem až 1000 kW a čističku odpadní vody. Argentinské letectvo má k dispozici hangár. (zdroj Wikipedia)

Ilustrativní foto
Zpět na stránku expedice

Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont