HEINRICH HARRER: PŘICHÁZÍM Z DOBY KAMENNÉ

Heinrich Harrer
6.7.1912 -7.1.2006
horolezec, sportovec, geograf a spisovatel
čestný člen Sdružení HORIZONT

Narodil se v korutanském Hűttenbergu a svou neobyčejně zajímavou a pestrou životní dráhu začal jako úspěšný sportovec a horolezec. V roce 1937 získal titul akademického mistra světa ve sjezdovém lyžování a ve své zemi se později stal i přeborníkem v golfu. Do dějin horolezectví se zapsal roku 1938, kdy společně s Anderlem Heckmairem, Ludwigem Vorgem a Fritzem Kasparkem podnikli první úspěšný výstup severní stěnou Eigeru. Tento výkon mu zajistil místo v německé expedici na Nangá Parbat. V důsledku událostí druhé světové války se tato cesta prodloužila o více než sedm let. Byl integrován v britském táboře, odkud se mu společně Peterem Aufschnaiterem podařilo uprchnout do Tibetu. Dlouhé měsíce putovali o hladu ledovými pustinami, až se po mnoha dobrodružstvích v převlečení dostal do samotné Lhasy. V tomto, cizincům jinak zapovězeném, městě se stal dokonce učitelem a přítelem mladého dalajlámy. V knižním bestselleru „Sedm let v Tibetu“ popsal své autentické zážitky vzbudil po celém světě opravdovou senzaci (tato kniha se postupem let dočkala překladu do více než 60 jazyků).
Po návratu do vlasti (roku 1952) se věnoval cestování a zážitky četných výprav mířících na pět světadílů popsal v dalších dvaceti úspěšných knihách.
Jako jeden z mála měl Heinrich Harrer během svých cest možnost na vlastní oči poznat proměny lidstva od doby kamenné až do našeho přetechnizovaného světa. S pravěkou kulturou národů, jejichž životní rytmus se nezměnil po desetitisíce let, se setkal především na ostrově Nová Guinea a v Amazonii na horním toku řeky Xingú. Úžas vzbudilo zveřejnění zprávy o „Pramenu kamenných seker” stejně jako fascinující líčení pohřebního ceremoniálu o pohřební slavnosti Kvarup xingúských indiánů.
Přestože se za svého, na dobrodružné zážitky velmi bohatého života, dočkal řady vyznamenání, nevyhnul se ani kritice. Ta se objevila v nečekané míře v roce 1997 a zřejmě souvisela s vlnou popularity spojenou s filmovým zpracováním příběhu „7 let v Tibetu“. Dle literární předlohy tento film natočil režisér Jean-Jacques Annaud a do hlavní role Harrera obsadil slavného herce Brada Pitta. Kritici začali Harrerovi vyčítat, že se v mládí hlásil k fašismu. Tuto svoji životní etapu označil Harrer za hloupou chybu a ideologický omyl. Po celý život zůstal dalajlámovým přítelem a v roce 2002 obdržel od něj ocenění „Světlo pravdy“ za snahu upoutat pozornost světa k událostem v Tibetu.
Během svých expedic, které měly nesporně svou výraznou „sportovní hodnotu“ (celá řada prvovýstupů na Aljašce a Jižní Americe), také úspěšně zhodnotil své původní vzdělání. Vedle horolezectví se podrobně zabýval geografií a etnografií. Většinu cest podrobně dokumentoval a často se jednalo o opravdu objevné cesty. Vrátil se i k akademické kariéře, přednášel geografii a v roce 1965 byl jmenován řádným profesorem geografie na universitě ve Štýrském Hradci.

Inspirace pro Milana Daňka a Alenu Žákovskou
V roce 1962 podnikl Harrer expedici na Novou Guineu a její průběh zaznamenal v knize „Přicházím z doby kamenné“. Během tohoto půlročního pobytu v západní části ostrova uskutečnil v neprobádaných velehorách 30 prvovýstupů. Tehdy, mimo získání cenných etnografických a geografických poznatků, jako první na světě stanul na vrcholu nejvyšší hory ostrova a zároveň nejvyššího vrcholu celé Austrálie a Oceánie - Carstensz Pyramid (ve věku svých padesáti let). Harrer tuto expedici označil za nejnáročnější ze všech, které podnikl. Kniha se stala studnicí informací pro Milan Daňka a Aleny Žákovské při přípravě cesty na ostrov Nová Guinea (expedice Trikora 2001).


Harrerův svět
Osobní zážitky z Nové Guinee dané do kontextu poutavého popisu z knihy „Přicházím z doby kamenné“ vyústily v nápad vzniku projektu cest za poznáním života geograficky izolovaných etnik. Vedle expedic šlo o popularizaci životního díla Heinricha Harrera, takže volba názvu byla jednoznačná: „Harrerův svět“. První výprava směřovala roku 2002 opět na ostrov Nová Guinea. Šlo o zopakování mimořádně náročné Harrerovy průkopnické cesty z horské Wameny k jižnímu pobřeží ostrova. Toto putovaní neprostupnými tropickými pralesy napříč teritoriem obávaných kanibalů a lovců lebek absolvoval Harrer jako první běloch. Jedním z dalších počinů bylo navázání kontaktů s muzeem v Hűttenbergu, které bylo zřízeno k uložení Harrerových bohatých sbírek.

Expedice v jeho stopách
Všechny cesty uskutečněné v rámci projektu se zabývaly srovnáním civilizačního vlivu na přírodu a její obyvatele v období od doby zaznamenané Harrerem po současnost. Hlavním výstupem byla filmová a fotografická dokumentace. Dokumenty z expedic vznikající ve spolupráci s filmovým studiem Audiovisual získaly několik ocenění i na mezinárodních festivalech.

 • ASMAT 2002 (Nová Guinea), přechod ostrova, učastníci: Alena Žákovská, Milan Daněk, Jan Jedelský. Cesta byla zároveň dárkem k devadesátým narozeninám Heinricha Harrera. Oslavil je přesně v den konce našeho putování. Film o průběhu expedice byl oceněn na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují
 • HUKA-HUKA 2003 (Brazilská Amazonie), účastníci: Alena Žákovská, Milan Daněk. Dokument oceněn cenou na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů.
 • HAMPATONG 2004 (Borneo), účastníci: Alena Žákovská, Milan Daněk, Blanka Remešová, etnoložka, Radek Popelka, kameraman). Expedice zaznamenána v dokumentu „Pod ochranou Hampatongů“ získala 1. cenu festivalu Welzlovo filmobile)
 • CARSTENSZ PYRAMID 2006 (Nová Guinea), účastníci Alena Žákovská, Milan Daněk, Libor Hnyk, Miloš Kuchárek. Film „Kembali“ získal první cenu na MFOF.
 • Účastníci expedice ASMAT 2002 spolu s profesorem Harrerem. Honza Jedelský, Heinrich Harrer, Alena Žákovská a Milan Daněk, Hűttenberg 5.7.2003

  O těchto expedicích byl profesor Harrer pravidelně informován a zprávy příjímal s velkým zájmem. Počátkem roku 2006 však zemřel a zprávy z naší cesty k nejvyšší hoře Nové Guinee se mu již nedostalo. Připravovaná expedice DUGUNDUGU 2009, která se měla stát oficiálním zakončením projektu, se již neuskutečnila pro komplikace ve fázi prvotních příprav. Milan Daněk a Alena Žákovská však ještě podnikli několik cest do míst, kde Harrer působil: hory Ruwenzori a Kongo (2007), ostrovy Andamany (2009) a ve stopách Harrerova útěku do Tibetu z indického města Dehradun na sever do Garhválského Himálaje (2009).

  Další akce
  V blanenském kině jsme uspořádali pro širokou veřejnost dva festivaly „Harrerův svět“ (2003 a 2005) s programem filmových projekcí, besed a vzájemné výměny informací. Roku 2005 byla součástí této akce i výstava velkoformátových fotografií, které H.Harrer pořídil během expedice na Novou Guineu roku 1962. Tyto archivní snímky, laskavě zapůjčené z muzea v Hűttenbergu, doplnily srovnávací fotografie Aleny Žákovské a Milana Daňka z let 2001 a 2002. K realizaci projektu Harrerův svět a popularizace Heinricha Harrera a cest v jeho stopách výrazně přispěla také Irena Antošová, která přeložila do češtiny zajímavé pasáže z autobiografické knihy Mein Leben (Můj život). Velmi si vážíme toho, že roku 2005 přijal Heinrich Harrer čestné členství našeho Sdružení Horizont.


  Stručná biografie:
  6.7. 1912 narodil se v Obergossenu / tržní obci Hűttenberg, Rakousko
  1918-1922 absolvoval základní školu v Brűck an der Mur
  1923-1932 absolvoval Reálné gymnázium Graz
  1933 nastoupil studium geografie a sportu na Univerzitě Graz
  1936 stal se členem družstva rakouských olympionik ve sjezdu a slalomu
  1937 akademický mistr světa ve sjezdovém lyžování v Zell am See, složil státní zkoušku učitele lyžování a horského vůdce, stal se trenérem rakouského národního družstva lyžařů
  červenec 1938 prvovýstup severní stěny Eiger
  1938 svatba s Lotte Wegener (dcera výzkumníka /Grónsko/ a objevitele posunu kontinentů Alfreda Wegenera), odjíždí na německou průzkumnou expedici na Nanga Parbat
  1939 internalizován v britském vězeňském táboře Dehra Dun/Indie, narození jediného syna Petera
  1944 útěk do Tibetu
  1951 návrat do Evropy
  1952 návštěva Svena Hedina ve Švédsku
  1953 expedice k pramenům Amazonky, prvovýstup Ausangate
  1955 expedice na Aljašku, prvovýstupy Mount Hunter, Mount Deborah, Mount Drum
  1957 expedice do pohoří Ruwenzori, 9 -ti měsíční pobyt v Zaire
  1958 rakouský mistr golfu
  1962 expedice do západní části Nové Guinee. Zde jako první běloch přešel ostrov ze severu na jih, navštívil Ja-Li-Me „pramen kamenných seker“ a podnikl prvovýstup na Carstensz Pyramid
  srpen 1962 třetí svatba, s Carinou
  1964 jmenován profesorem rakouským prezidentem, stává se členem Pen klubu, prezident rakouského golfového svazu, čestný člen Klubu objevitelů, New York
  1965 Nepál, Indie, Sikkim
  1966 Xingú – indiáni/Amazonie
  1966 Surinam
  1968 cesta kolem světa, hledání obranných a ochranných znaků
  1969 Francouzská Guayana
  1971 Sudán
  1971 Borneo- výstup Mount Kinabalu
  1972 Borneo přechod od severu na jih
  1973 Nepál
  1974 Indie, Ladakh, Nepál
  1974 souostroví Andamany
  1976 Ladakh
  1977 Zaire, Uganda, Zaire
  1978 Sikkim
  říjen 1978 vyznamenán čestnou zlatou medailí za publicistické aktivity, Vídeň
  1979 Sikkim, Ladakh Indie
  1980 Sikkim a Bhutan
  1981 Bhutan, Nepal, Indie
  1981 Tibet
  1981 Bhutan
  1985 Bhutan
  1985 oceněn zlatou Humboldovou medailí
  1986 Bhutan
  1991 Ladakh
  1992 udělení medaile Klubu objevitelů, New York
  červenec 1992 otevření nového H. Harrer muzea v Hűttenbergu za přítomnosti XIV. tibetského dalajlámy
  1991-1993 putovní výstava fotografií s názvem „Ztracená Lhasa“, Washington, New York
  1995 povolání do kurie Akademie věd
  1995 Jean-Jacques Annaud zfilmoval knihu „7let v Tibetu“ s Bradem Pittem v roli Harrera
  2002 dopsal a vydal autobiografii „Můj život“
  2005 dokončil knihu o Bhutanu, stal se čestným členem Sdružení Horizont Blansko
  7.1.2006 zemřel v korutanském Friesachu

  S použitím materiálů z autobiografické knihy Mein Leben (Můj život), archivu Muzea Heinricha Harrera a dalších zdrojů zpracoval Milan Daněk.

  Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

  © 2017 Horizont