KOB 2018
Podél vody
Pramen, bystřina, potůček, potok, říčka, řeka….Voda je základem života. Cesty vody se jako hadi vlní krajinou. Zákruta za zákrutou povede náš pohled i krok a společně se budeme radovat z její i naší svobody. RUN FREE!

V roce 2016 jsme při vyhlášení běžeckého (i chodeckého) putování po hranici okresu Blansko opravdu netušili, jaká vlna zájmu se tím strhne. Tehdy jsme při 11-ti etapách dohromady naběhali a nachodili nejméně 10.000 kilometrů a obdivuhodných 38 nejzdatnějších tvrďáků absolvovalo všechny etapy.
Pamětní medaile nebyly jedinou odměnou. V cíli jsme se všichni stali bohatší o spoustu zážitků a o poznání krásných koutů hranic našeho okresu. Neplánovali jsme další pokračování, ale opakované dotazy, jak to bude příští rok a skutečnost, že na Blanensku a Boskovicku je stále co poznávat, nás přiměla k vyhlášení dalšího ročníku. KOB 2017 přinesl výzvu absolvovat 4 etapy + jednu bohatýrskou. Běželi jsme v rytmu westernu, krosem Krasem, napříč okresem i na PředRajbas, zažili jsme nezapomenutelnou Svatojánskou noc na Malém Chlumu. Bylo opět fajn, ale při srovnání s prvním ročníkem trochu chyběla meta společného cíle. Poučeni vyhlašujeme třetí ročník. Tématem a výzvou budou řeky a potoky, jejichž toky budeme sledovat od pramene k ústí a poprvé se podíváme i za hranice blanenského okresu.
KOB 2018 = 5 etap, 3 řeky, Svatojánská noc a Rajbas!
Na okrese Blansko se nachází rozvodí tří řek. Jsou to Svitava, Svratka a Litava. K těmto řekám povedou naše trasy od pramene k ústí podél toku potoků a říček. Rakovec nás ve dvou etapách dovede až k Litavě, v jedné etapě zdoláme říčku Bělá až k ústí do Svitavy a podél potoka Lubě doputujme k řece Svratce. Termíny společných startů (nejsou podmínkou) a podrobné popisy tras budeme zveřejňovat postupně zde na webu a na FB. Opět plánujeme společně prožít Svatojánskou noc (24.června), která letos připadá na neděli. Není ještě rozhodnuto kde. Vybereme a včas zveřejníme magické místo u vody, kde posedíme u ohně a přespíme pod širákem.
KOB 2018 chce zůstat motivem k překonání přirozené osobní lenosti a přináší možnost sdílet s kamarády „objevovaní“ neznámých míst.
Pravidla: Vlastně žádné nejsou, vše je na Tobě. Můžeš běžet jak chceš, s kým chceš a vlastně i kdy chceš. Účast na společném startu není podmínkou, uvítáme hlášení o zdolání tratě (stejně tak není podmínkou zdolání na jeden zátah) na e-mail kolemokresu@seznam.cz (uvádí se jméno a příjmení, ročník narození, bydliště nebo oddíl, den zdolání a dosažený čas). Těšíme, že na stejnou adresu budete posílat nejen vaše připomínky a další náměty, ale i fotky, filmy, zážitky. Jejich prezentaci plánujeme zařadit do akcí 20. ročníku festivalu RAJBAS Pro účastníky všech 5-ti etap vyrobíme pamětní dárek. Společná je cesta a cíl.


Z historie: Akci jsme vymysleli hlavně pro běžce, kterým nevyhovuje komercionalizace běžeckých aktivit, přicházející spolu s vlnou popularity běhání. Měla být alternativou setkávání těch, kteří nechtějí dokola objíždět stále stejná místa závodů, upřednostňují běh v přírodě a rádi poznávají nová zajímavá místa. Chtěli jsme ukázat, že za nimi nemusíme jezdit nikam daleko za hranice či dokonce za oceán. Přidali se chodci i cyklisté. Společně jsme vytvořili partu Kobáků.
KOB 2016
KOB 2017

Co nás letos čeká:

- RAKOVEC je potok protékající okresy Blansko a Vyškov. Délka toku 37,1 km, plocha povodí 142,7 km².Rakovec pramení tři kilometry jihovýchodně od obce Jedovnice a na svém horním toku protéká přírodním parkem Rakovecké údolí. Jeden z pramenů Rakovce se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci, jenž je součástí PřP Rakovecké údolí. Potok dále protéká přes obec Račice - Pístovice a Nemojany, kde se jeho tok obrací ze směru jihovýchodního na jihozápadní a protéká přes Tučapy, Komořany, Rousínov, Velešovice, Holubice a Křenovice. U obce Hrušky se vlévá do Litavy na jejím 20,4 říčním kilometru.

- BĚLÁ je říčka na Boskovicku. Pramení na Drahanské vrchovině a je levostranným přítokem řeky Svitavy. Její tok má délku 21 km, rozloha povodí je 76,5 km².Říčka pramení severovýchodně od Benešova u Pavlovského dvora, protéká Přírodním parkem Řehořkovo Kořenecko a přírodní rezervací Pavlovské mokřady. Následně teče severně k obci Horní Štěpánov, kde do ní vtéká bezejmenný přítok pramenící v přírodní rezervaci Uhliska, obcí protéká kolem bývalého mlýna a v místní části zvané Žleb, dále se stáčí západně a posléze na jih okolo obce Kořenec, kde protéká skrze přírodní rezervaci Pod Švancarkou a přírodní památku Horní Bělá, kde původně napájela vodní pilu v samotě Pilka. Následuje průtok skrze Melkovské údolí, ve kterém se nachází březová Melkovská alej, dále teče přes osadu Melkov a posléze napájí vodní nádrž Boskovice. Pod její hrází se stáčí k západu, protéká město Boskovice a Pilským údolím, kde napájí dva rybníky, pokračuje k soutoku se Svitavou u Lhoty Rapotiny.

- LUBĚ - je potok v okresech Blansko a Brno-venkov, levostranný přítok Svratky. Délka toku je přibližně 23 km, plocha povodí přes 82 km².Potok pramení u obce Rašov, odkud směřuje k jihovýchodu, protéká obec Lubě (okres Blansko) a pokračuje na jih do Skaličky. Cestou přibírá několik bezejmenných přítoků z obou stran. Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak pokračuje na Malhostovice, kde se točí na západ směrem na Drásov, odkud pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova se otáčí na jihozápad a kolem Hradčan, kde přijímá Čebínský potok, teče směrem na Březinu, u níž se zleva vlévá do Svratky.
Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont