KOB 2018
Podél vody
Pramen, bystřina, potůček, potok, říčka, řeka….Voda je základem života. Cesty vody se jako hadi vlní krajinou. Zákruta za zákrutou povede náš pohled i krok a společně se budeme radovat z její i naší svobody. RUN FREE!

V roce 2016 jsme při vyhlášení běžeckého (i chodeckého) putování po hranici okresu Blansko opravdu netušili, jaká vlna zájmu se tím strhne. Tehdy jsme při 11-ti etapách dohromady naběhali a nachodili nejméně 10.000 kilometrů a obdivuhodných 38 nejzdatnějších tvrďáků absolvovalo všechny etapy.
Pamětní medaile nebyly jedinou odměnou. V cíli jsme se všichni stali bohatší o spoustu zážitků a o poznání krásných koutů hranic našeho okresu. Neplánovali jsme další pokračování, ale opakované dotazy, jak to bude příští rok a skutečnost, že na Blanensku a Boskovicku je stále co poznávat, nás přiměla k vyhlášení dalšího ročníku. KOB 2017 přinesl výzvu absolvovat 4 etapy + jednu bohatýrskou. Běželi jsme v rytmu westernu, krosem Krasem, napříč okresem i na PředRajbas, zažili jsme nezapomenutelnou Svatojánskou noc na Malém Chlumu. Bylo opět fajn, ale při srovnání s prvním ročníkem trochu chyběla meta společného cíle. Poučeni vyhlašujeme třetí ročník. Tématem a výzvou budou řeky a potoky, jejichž toky budeme sledovat od pramene k ústí a poprvé se podíváme i za hranice blanenského okresu.
KOB 2018 = 5 etap, 3 řeky, Svatojánská noc a Rajbas!
Na okrese Blansko se nachází rozvodí tří řek. Jsou to Svitava, Svratka a Litava. K těmto řekám povedou naše trasy od pramene k ústí podél toku potoků a říček. Rakovec nás ve dvou etapách dovede až k Litavě, v jedné etapě zdoláme říčku Bělá až k ústí do Svitavy a podél potoka Lubě doputujme k řece Svratce. Termíny společných startů (nejsou podmínkou) a podrobné popisy tras budeme zveřejňovat postupně zde na webu a na FB. Opět plánujeme společně prožít Svatojánskou noc (24.června), která letos připadá na neděli. Není ještě rozhodnuto kde. Vybereme a včas zveřejníme magické místo u vody, kde posedíme u ohně a přespíme pod širákem.
KOB 2018 chce zůstat motivem k překonání přirozené osobní lenosti a přináší možnost sdílet s kamarády „objevovaní“ neznámých míst.
Pravidla: Vlastně žádné nejsou, vše je na Tobě. Můžeš běžet jak chceš, s kým chceš a vlastně i kdy chceš. Účast na společném startu není podmínkou, uvítáme hlášení o zdolání tratě (stejně tak není podmínkou zdolání na jeden zátah) na e-mail kolemokresu@seznam.cz (uvádí se jméno a příjmení, ročník narození, bydliště nebo oddíl, den zdolání a dosažený čas). Těšíme, že na stejnou adresu budete posílat nejen vaše připomínky a další náměty, ale i fotky, filmy, zážitky. Jejich prezentaci plánujeme zařadit do akcí 20. ročníku festivalu RAJBAS Pro účastníky všech 5-ti etap vyrobíme pamětní dárek. Společná je cesta a cíl.


Z historie: Akci jsme vymysleli hlavně pro běžce, kterým nevyhovuje komercionalizace běžeckých aktivit, přicházející spolu s vlnou popularity běhání. Měla být alternativou setkávání těch, kteří nechtějí dokola objíždět stále stejná místa závodů, upřednostňují běh v přírodě a rádi poznávají nová zajímavá místa. Chtěli jsme ukázat, že za nimi nemusíme jezdit nikam daleko za hranice či dokonce za oceán. Přidali se chodci i cyklisté. Společně jsme vytvořili partu Kobáků.
KOB 2016
KOB 2017

Co nás letos čeká:

- RAKOVEC je potok protékající okresy Blansko a Vyškov. Délka toku 37,1 km, plocha povodí 142,7 km².Rakovec pramení tři kilometry jihovýchodně od obce Jedovnice a na svém horním toku protéká přírodním parkem Rakovecké údolí. Jeden z pramenů Rakovce se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci, jenž je součástí PřP Rakovecké údolí. Potok dále protéká přes obec Račice - Pístovice a Nemojany, kde se jeho tok obrací ze směru jihovýchodního na jihozápadní a protéká přes Tučapy, Komořany, Rousínov, Velešovice, Holubice a Křenovice. U obce Hrušky se vlévá do Litavy na jejím 20,4 říčním kilometru.

- BĚLÁ je říčka na Boskovicku. Pramení na Drahanské vrchovině a je levostranným přítokem řeky Svitavy. Její tok má délku 21 km, rozloha povodí je 76,5 km².Říčka pramení severovýchodně od Benešova u Pavlovského dvora, protéká Přírodním parkem Řehořkovo Kořenecko a přírodní rezervací Pavlovské mokřady. Následně teče severně k obci Horní Štěpánov, kde do ní vtéká bezejmenný přítok pramenící v přírodní rezervaci Uhliska, obcí protéká kolem bývalého mlýna a v místní části zvané Žleb, dále se stáčí západně a posléze na jih okolo obce Kořenec, kde protéká skrze přírodní rezervaci Pod Švancarkou a přírodní památku Horní Bělá, kde původně napájela vodní pilu v samotě Pilka. Následuje průtok skrze Melkovské údolí, ve kterém se nachází březová Melkovská alej, dále teče přes osadu Melkov a posléze napájí vodní nádrž Boskovice. Pod její hrází se stáčí k západu, protéká město Boskovice a Pilským údolím, kde napájí dva rybníky, pokračuje k soutoku se Svitavou u Lhoty Rapotiny.

- LUBĚ - je potok v okresech Blansko a Brno-venkov, levostranný přítok Svratky. Délka toku je přibližně 23 km, plocha povodí přes 82 km².Potok pramení u obce Rašov, odkud směřuje k jihovýchodu, protéká obec Lubě (okres Blansko) a pokračuje na jih do Skaličky. Cestou přibírá několik bezejmenných přítoků z obou stran. Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak pokračuje na Malhostovice, kde se točí na západ směrem na Drásov, odkud pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova se otáčí na jihozápad a kolem Hradčan, kde přijímá Čebínský potok, teče směrem na Březinu, u níž se zleva vlévá do Svratky.TABULKA ÚČASTI KOB 2018


ZAKONČENÍ KOB 2018
Proběhne v blanenském klubu Ulita v pátek 2. listopadu od 18:00 v rámci akce KOLEM OKRESU S HOVADUEM. Úspěšní absolventi všech pěti letošních etap zde převezmou finisherská camrátka a program bude parádní. Hovaduo představí zbrusu novou píseň, jak jinak než běžeckou a budou se promítat fotky. Olda Šperka si k nim připravil povídání o méně známých či už zapomenutých zajímavostech našeho regionu. Zváni jsou všichni aktivní účastníci i kamarádi a příznivci KOBu. A pokud vám ještě nějaká etapa chybí, tak máte stále šanci vyrazit a poslat hlášení na kolemokresu@seznam.cz.


Naštěstí na Blanensku stále zůstavají místa, kam se v i v dnešní uspěchané době můžeme vydat a užít si pestrou přírodu, čistý vzduch, klid a ještě si při tom zaběhat, projet na kole, nebo se jen tak projít. Takovým místem je i oblast Rakoveckého údolí. A právě tudy bude procházet první etapa. Rakovecké údolí začíná na rozvodí Jedovnického potoka a Rakovce. Od jara do podzimu je celé zbarvené krásně kvetoucími rostlinami, střídají se smrkové a bukové porosty. Údolí je lemováno po obou stranách slepencovými skálami, ze kterých vystupují žulové valouny. V celé oblasti žije spousta lesní zvěře.
Startujeme u studánky Šibřinky, odkud vytékají první praménky Rakovce. Sejdeme na červenou turistickou značku a po chvíli se les rozestoupí. První, na co narazíme jsou pozůstatky zaniklé osady Bystřec. Podrobnosti jsou na výpravné tabuli. Další známé místo je studánka U Zabitého, také s popisem. Od rozcestníku Rakovecké údolí pokračujeme stále po červené. Tuto část trasy známe. Vedla tudy jedna z etap KOB 2016. V celé oblasti je mnoho studánek a ve svazích skalní útvary. Zanedlouho se na naši cestu napojí naučná stezka Rakovecké údolí popsaná na informačních tabulích. Dostáváme se k rozcestníku Bledule, kterých je tu na jaře plno. Už zdaleka je také cítit medvědí česnek, který se zde také hojně vyskytuje. Naučná stezka pokračuje už neexistujícím artézským pramenem, my ji ovšem opustíme vlevo. Po pár metrech překonáme nově vybudovaný brod a napojíme se na cyklostezku 5072. Ještě krátký seběh a Rakovecké údolí se otevírá. Chráněni vysokými kopci se ocitnem v úplně jiném prostředí. Obzvlášť patrné je to na konci zimy. E zde teplo a slunečno, vítr zůstavá někde vysoko nad kopci. Rozkvetlý podběl je zde k vidění už na konci února. Cesta středem údolí míjí dvůr Ve Žlebě a zanedlouho se na červenou opět napojíme u rozcestníku Pod Černovem. Na kopci se nachází keltské hradiště Černov se zachovalými valy. Dílo vybudované téměř před 2 500 roky. Abychom se nevzdalovali od potoka Rakovce, tak před Račicemi na chvíli opět přeběhneme na cyklotrasu 5072A a u rozcestníku u hřiště se opět na červenou vrátíme. V kopcích nad Račicemi je vidět zámek. Pokračujeme kolem rybníku v Pístovicích, stále kolem Rakovce a asi po kilometru značku opustíme odbočením vpravo. Na chvíli vede naše trasa po silnici. Tam, kde začíná chatová oblast, odbočíme ze silnice vpravo. Kolem rybníku Chobot přiběhneme do Nemojan. Kostelík na kopci je zdaleka viditelný z trasy mezi Rousínovem a Vyškovem. Kousek po modré nás značka přivede ke kapličce, kde etapa dlouhí 16,6 km končí.

Start (účast nas polečném startu není podmínkou absolvovování):
25.3.2018 v 11:00 hodin od studánky Šibřinky
(souřadnice 49.3226156N, 16.7907575E)
Mapa v GPX
(neděle 13. května, 11:00)

Druhá část putování kolem Rakovce je naprosto odlišná od první. Lesy zmizí, krajina se otevře. Tato oblast mezi Drahanskou vrchovinou a Litenčickou pahorkatinou se nazývá Vyškovská brána.

Startujeme u kapličky v Nemojanech a skončíme po 21,2 km při ústí potoka Rakovce do Litavy. Samotnou trasu není třeba podrobněji popisovat, stačí mít mapku. Trasa vede většinou po okresních komunikacích a polních cestách, přesto určitě bude dostatek pěkných míst spojených s jarní přírodou.


Vloni jsme si Svatojánskou noc na Chlumu krásně užili a padlo rozhodnutí, že příští rok zase. Původně jsme se snažili najít jiné obdobně magické místo, ale takové těžko najít, tak proč měnit. Jenže k jedné změně nakonec došlo. Původně jsme s 3. etapou KOBu počítali na svátek Jana (stejně jako vloni) tedy na neděli. Jenže strýček Google a tetka Wiki nás upozornili, že Svatojánská noc je lidový svátek slavený již v předvečer svátku Jana. Takže letos opět v sobotu. Trasu Olda naplánoval mírnou 11 kilometrů dlouhou a trefíte ji snadno podle mapek. Společný start je naplánován na 18:00 hodin v sobotu 23. června. Po doběhu oheň a spaní pod širákem.


Mapa v GPX
Je nejen krásná, ale i snadno dostupná veřejnou dopravou. Startujeme v pravé poledne (v 12:00 hodin), protože autobus z Blanska na Benešov odjíždí v 10:39 hodin s přijezdem v 11:39 hodin. Po doběhu do cíle jezdí vlaky (případně i autobusy) ze Skalice každou chvíli.

Popis trasy:
Říčka Bělá pramení u silnice mezi Benešovem a Pavlovským dvorem v nadmořské výšce 700 m.n.m. Protéká přírodní rezervací Pavlovské mokřady a Řehořkovo Kořenecko. My od pramene odbočíme ze silnice vlevo a po luční cestě vběhneme do lesa, kde se napojíme na cyklotrasu 5226. Kolem mlýna ve Štěpánově přetneme modrou a přiběhneme k samotě Pilka, což bývala vodní pila. Připojí se turistická modrá a vbíháme do Melkovského údolí. Melkovská alej, kolem které běžíme, byla vyhlášena alejí roku 2015. Na Melkově se musíme Bělé nepatrně vzdálit, protože se zde začíná rozlévat přehrada. Po modré vystoupáme na hřeben. I zde je zajímavé místo . Mojetínský kras, nazvaný podle nedalekého kopce. Nachází se zde dvě asi desetimetrové jeskyně. Před westernovým městečkem odbočíme vlevo na žlutou, kolem hráze Arboreta Šmelcovna. Přes most a po chvíli odbočíme na červenou. Probíháme místní částí Boskovic, míjíme několik mlýnů a přes sportovní areál vbíháme do Pilského údolí. Po modré, stále kolem říčky se napojíme na červenou. Ta nás přivede k soutoku Bělé a Svitavy.

Délka trasy je 24 kilometrů.
Mapa v GPX

Říčka Lubě pramení nedaleko obce Zhoř na okraji přírodního parku Lysicko. Cesta do výchozího bodu je obtížně dostupná veřejnou dopravou. Proto předpokládáme individuální domluvy na dopravu auty a stanovili jsme společný start (není podmínkou) na sobotu 13.10.2018 v 10:00 hodin.

Popis trasy:
Od pramene přes obec Zhoř proběhneme obcí Bukovice. V lesním úseku kopíruje tok říčky a místy je to jediné vodítko naší trasy. Pokud se podaří doběhneme do místa Lubě, podle kterého dostala říčka název. Nebo naopak? Odtud už krásným údolím, které znají všichni účastníci KOBu 2016. Tedy kolem Krkaté báby, přírodní památce s popisem na výpravné tabuli a zbytky po přípravných pracech na dálnici, která tudy nad údolím měla vést. Zde už zabloudit nemůžeme, běžíme po červené. U rozcestníku Ve Žlebě odbočíme na cyklotrasu 5197. Všichni asi vzpomeneme na brody, které jsme při cestě kolem okresu překonávali. Doběhneme do Skaličky a odbočíme vpravo.Na konci vesnice pokračujeme NS včelařská na začátek Malhostovic. Asi nejzajímavější je zde přírodní památka Malhostovická pecka, která sice není přímo na trase, ale stojí za to. Malhostovice proběhneme po místních komunikacích a přes pole se dostaneme do Drásova. Dále opět po místních komunikacích, po modré a cyklostezce Tišnovsko odbočíme na polní cestu, která nás přivede na silnici do Tišnova. Napojíme se na modrou a u čerpací stanice , na začátku Hradčan, odbočíme na žlutou. Před mostem, podél toku Svratky, doběhneme k soutoku s říčkou Lubě. Jsme u cíle, komu by to nestačilo, může ještě navštívit rozhledny Čebín a Klucanina :-)

Délka trasy je 23,9 kilometrů.
Mapa v GPX

Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont