KOB 2020
Stromy
Další ročník poznávání, běhání a putování Kolem Okresu Blansko zaznamená další kilometry etapových tras. Proběhneme či projdeme místa, na kterých si budeme všímat krásných, starých a památných stromů. V době kůrovcové kalamity a uměle vytvořených holin si každý uvědomí, co pro nás stromy znamenají a jak důležitou součástí krajiny jsou.

V roce 2016 jsme při vyhlášení běžeckého (i chodeckého) putování po hranici okresu Blansko opravdu netušili, jaká vlna zájmu se tím strhne. Tehdy jsme při 11-ti etapách dohromady naběhali a nachodili nejméně 10.000 kilometrů a obdivuhodných 38 nejzdatnějších tvrďáků absolvovalo všechny etapy. Pamětní medaile nebyly jedinou odměnou. V cíli jsme se všichni stali bohatší o spoustu zážitků a o poznání krásných koutů hranic našeho okresu. Původně jsme neplánovali další pokračování, ale opakované dotazy, jak to bude příští rok a skutečnost, že na Blanensku a Boskovicku je stále co poznávat, nás přiměla k vyhlášení dalšího ročníku. Následoval KOB 2017, KOB 2018 a KOB 2019 a s nimi také obnovená tradice Svatojánské noci na Malém Chlumu.
STROMY. Nedílná součást naší krajiny. Již několikátý rok jsou v našem hledáčku. Musí bojovat, všichni víme proč. Stejně jako ostatní živé organismy, pokud jsou oslabeni, predátoři nelení. Abychom to měli na paměti, rozhodli jsme se letošní ročník KOBu věnovat stromům nejen památným a nejen symbolicky. Bude příležitost i nějaký strom vysadit. Stejně jako loni se ve čtyřech etapách podíváme do míst okresu Blansko a blízkého příhraničí, Názvy etap jsou odvozeny od charakteristického stromu, který v dané etapě navštívíme.Popis a mapy jednotlivých etap budeme postupně zveřejňovat, u první etapy neplánujeme společný start z důvodu omezení ohrožení koranovirem. Inspirací letošního ročníku nám je kniha Jeana Giona: Muž, který sázel stromy. Názvy etap jsou odvozeny od charakteristického stromu, který v dané etapě navštívíme. Popis a mapy jednotlivých etap brzy zveřejníme.
Co nás čeká:
KOB 2020 = 4 etapy, 4 památné stromy a Svatojánská noc

1. etapa: Modřínová, (Modřín Troják u Habrůvky)
2. etapa: Hrušková, (Drásovská mlýnská hrušeň), 17.5. 2020
3. etapa: Buková, PP Lysická obora + Svatojánská noc, 23.6.2020
4. etapa: Lipová, Opatovická lípa
Závěrečné setkání bude součástí akce PředRAJBAS na Samsaře, Klepačov.KOB 2020 chce zůstat motivem k překonání přirozené osobní lenosti a přináší možnost sdílet s kamarády „objevovaní“ neznámých míst.
Pravidla: Vlastně žádné nejsou, vše je na Tobě. Můžeš běžet jak chceš, s kým chceš a vlastně i kdy chceš. Účast na společném startu není podmínkou, uvítáme hlášení o zdolání tratě (stejně tak není podmínkou zdolání na jeden zátah) na e-mail: kolemokresu@seznam.cz (uvádí se jméno a příjmení, ročník narození, bydliště nebo oddíl, den zdolání a dosažený čas). Těšíme, že na stejnou adresu budete posílat nejen vaše připomínky a další náměty, ale i fotky, filmy, zážitky. Pro účastníky všech čtyř etap vyrobíme pamětní dárek. Společná je cesta a cíl.
Akci jsme vymysleli původně pro běžce, kterým nevyhovuje komercionalizace běžeckých aktivit, která přišla s vlnou popularity běhání. Je alternativou setkávání těch, kteří nechtějí dokola objíždět stále stejná místa závodů, upřednostňují běh v přírodě a rádi poznávají nová zajímavá místa. A chtěli jsme ukázat, že za nimi nemusíme jezdit nikam daleko za hranice či dokonce za oceán. Přidali se chodci i cyklisté a společně jsme vytvořili partu Kobáků :-)


Všechny aktuality najdete na .

TABULKA ÚČASTI

Věříme, že v průběhu roku budou stejně jako v předchozích létech možnosti společných startů, které jsou příležitostí užít si KOB 2020 v partě. Zatím platí, že vyrazit může každý dle svého uvážení s patřičnou dávkou opatrností a ohleduplnosti. Také letos plánujeme závěrečný večírek s oceněním úspěšných absolventů všech etap, proto jsme zřídili tabulku. Budeme rádi, když zápisů bude přibývat. Zprávy o zdolání (jméno, bydliště nebo oddíl, datum) posílejte na e-mail: kolemokresu@seznam.cz

Z historie:
KOB 2016
KOB 2017
KOB 2018
KOB 2019


Kromě hlavního cíle, modřínu u Habrůvky zvaného Troják, stojí za povšimnutí další stromy. Například nedaleko studánky U Srnce, buk na odbočce žluté značky z Doubské cesty, buk při odbočení na louku U kapličky před Rudicí a mnoho dalších. Na studánky je trasa mimořádně bohatá a nyní na jaře jsou ještě plné vody. Také výhledy v lese, který je zatím bez listí, jsou krásné. Z horního úseku Doubské cesty na Slovenskou a Ruskou stráň s vrcholem Jelence s Habrůvkou v pozadí, nebo Máchův pomník…
POPIS TRASY:
Udržet její trasu není složité. Začíná v Adamově a končí v Rudici. Až na krátký úsek (právě k památnému modřínu) vede po turistických značkách. Začneme u rozcestníku Adamov-zastávka. Po žluté vystoupáme Doubskou cestou na Máchův pomník. Chvíli pokračujeme společně s červenou a dále po žluté směr Josefov. Ze silnice po pár metrech odbočíme na cyklotrasu 5077, cestu nazývanou Padouch. Asi sto metrů před přístřeškem odbočíme neznačenou cestou vlevo. Ještě asi 300 metrů a jsme u hlavního cíle . Modřín Troják. Od něho se vrátíme se zpět na Doubskou a u přístřešku odbočíme vpravo na cestu Kočárovou. Po ní se dostaneme na konec Habrůvky, chvíli i po modré. Odbočíme vlevo na cyklotrasu k Hlinkovým dolům. Tam, kde se napojuje cesta Nad Močovou odbočíme vpravo a dostaneme se ke Klostermannově studánce na zelenou. Pokračujeme po cestě Horní Rozepř k mohutnému buku. Za ním vlevo se dostaneme kolem kapličky do Rudice ke kapli sv. Barbory. Tam končí naše trasa.
Délka trasy je 14,7 km.
Z Rudice do Blanska můžeme autobusem nebo seběhnout přes Pokojnou (to je dalších 7 km).


DATUM: 17.5.2020
MÍSTO STARTU: Lipůvka u hřbitova
ČAS STARTU (běžci) 10:30
ČAS STARTU (pěšáci) jak uznají za vhodné

POPIS TRASY:
Start etapy je parkoviště u hřbitova na Lipovce. Kolem hřbitovní zdi se po místní komunikaci napojíme na cyklostezku, která nás dovede do Lažan. Mineme kapličku a pokračujeme podél potoka Lažánka. Asi 600 metrů za závorou odbočíme přes malou lávku vpravo. Prudce do kopce, přes ovocný sad ve žlíbku a dále vlevo polní cestou po louce, asi po sto metrech se na kraji lesa dáme lesní cestou vpravo do kopce. Ta nás přivede do Újezdu u Černé Hory a napojíme se na modrou značku k rozcestníku Ve Žlebech. Zde pozor. Chvíli je modrá společná s červenou a kolem chat do kopce modrá pokračuje. Nenechte se zlákat na cyklostezku podél potoka Lubě. Držte stále modrou značku, po které se kousek po Hitlerově dálnici se dostaneme do Hlubokých Dvorů. Modrá pokračuje kolem pozůstatků hradu Trmačova míříme k Malhostovicím. Přetneme silnici do Drásova a pokračujeme po cyklostezce Čebínka těsně před prvním, o samotě stojícím, domem vlevo, po okrají starého ovocného žlíbku. Po úzké pěšince překonáme žlíbek a zamíříme až k vrcholu nad žlíbkem, kde se to hemží různými náletovýnmi trnkami. Z nich, ten největší strom, který vyčnívá nade všechny, je hlavním cílem naší cesty: památný strom - Drásovská mlýnská hruštička. Vrátíme se zpět a po cyklotrasách se dostaneme (podél silnice) do Nuzířova. Cyklotrasa nevede až do Lipůvky, ale lesem směrem na Zlobici. Opustíme ji v místě, kde se setká se zelenou turistickou značkou (případně ještě dříve v místě lesního hřiště - je na něj značená odbočka na "odpočívadlo pro cyklisty" a pokračovat po silnici na Lipůvku, zelená značka vede vlevo podle ní).
Délka trasy je 19 km.
DATUM: 23.6.2020
MÍSTO STARTU: rozcestník Pod Malým Chlumem
ČAS STARTU (běžci) 18:00
(pěšáci) jak uznají za vhodné, abychom se všichni sešli u rozhledny v cca 20 hod.

Památný buk neboli mohutný bukový král – buk lesní Jeho věk se odhaduje na 250 let. Díky svým úctyhodným rozměrům je považován za jeden z největších buků místního regionu. Na základě posledního měření ze 4. srpna 2014 je jeho výška 32 metrů a obvod kmene 5,63 metrů. Je součástí bývalé dančí obory nacházející se kolem lysického zámku.
POPIS TRASY:
Poběžíme do Lysické obory, kde se tento památný strom nachází. Výchozím místem je rozcestník Perná Pod Malým Chlumem. Po červené značce poběžíme téměř až do Lysic. Přeběhneme silnici 43 (zde musíme dát pozor) a běžíme kolem rybízových sadů a podběhneme pod mostem bývalé hitlerovy dálnice. Před mostem Lysického potoka odbočíme vpravo. Po polní cestě doběhneme na silnici k lysickému hřbitovu. Přeběhneme silnici vedoucí na Kunštát a pokračujeme kolem kostela ulicí nejvíce nalevo, která vede do kopce. Kousek za odbočkou k letnímu kinu odbočíme vlevo. Po necelých 100 metrech odbočíme vpravo. Cesta do kopce je současně hranicí Lysické obory. Kousek před silnicí, opět vlevo, se dostaneme do blízkosti památného buku. Od buku stále po lesní cestě se napojíme na jírovcovou, (lidově kaštanovou) alej. Doporučujeme prostudovat přiloženou podrobnější mapu, pro lepší orientaci. Kaštanová alej končí bíle zářící zděnou branou a hned za ní odbočíme vpravo. Přeběhneme silnici vedoucí do Lhoty u Lysic a sbíháme lesní cestou do Drnovic. Kousek po hlavní silnici směr Kunštát odbočíme vpravo, běžíme po místní komunikaci a sledujeme potok Lhota. Míjíme zámek v Drnovicích nacházející se vlevo, ale běžíme stále rovně k mostu. Za mostem se sochou sv. J. Nepomuckého odbočíme vpravo. Běžíme po silnici až k mostu zbylého z hitlerovy dálnice a hned za ním odbočíme vpravo. Asi po 200 metrech za mostem přes potok Úmoří se dáme vlevo a běžíme podél něj po polní cestě. Opět se opatrně dostaneme přes silnici 43 a doběhneme do Krhova. Odbočíme první místní komunikací vpravo a kolem obchodu Coop po úvozové cestě se napojíme na zelenou. Po ní doběhneme až do cíle etapy, tedy vrchol Malého Chlumu.
Délka etapy je 13,6 km
Kontrolní body: rozcestník Perná, most pod Hitlerovou dálnicí, hřbitov, kostel, památný buk, kaštanová alej, Drnovice, most Hitlerovou pod dálnicí, benzinka Krhov, zelená – směr Malý Chlum.

Souřadnice GPX
DATUM: 13.9.2020
MÍSTO STARTU: koupaliště v Borotíně
ČAS STARTU 11:00


Čtvrtá etapa nás zavede do severní části okresu, kde navštívíme památnou lípu v zámecké zahradě v Opatovicích a také Zádvorskou lípu.
POPIS TRASY:
Výchozím bodem je koupaliště u Borotína. Po naučné stezce Hanýsek směr Velké Opatovice a jdeme po červené až k zámku Velké Opatovice. Na zámecké zahradě najdeme památnou lípu a poté, co zahradu opustíme uděláme ještě malou odbočku k Zádvorské lípě.
Od ní se vrátíme a po naučné stezce Velké Opatovice, místní komunikaci a neznačené cestě doběhneme na červenou. Po ní budeme pokračovat přes Opatovické hradisko, zaniklé prvorepublikové lázně s tekoucími prameny do vesnice Velká Roudka. Stále po červené (po NS hanýsek) doběhneme do Borotína, kde kolem arboreta, kostela a zámku doběhneme zpět ke koupališti.
Kontrolní body: zámek Velké Opatovice, Opatoviské hradisko, Velká Roudka, Borotín

Souřadnice GPXWebmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont