KOB 2020
Stromy
Další ročník poznávání, běhání a putování Kolem Okresu Blansko zaznamená další kilometry etapových tras. Proběhneme či projdeme místa, na kterých si budeme všímat krásných, starých a památných stromů. V době kůrovcové kalamity a uměle vytvořených holin si každý uvědomí, co pro nás stromy znamenají a jak důležitou součástí krajiny jsou.

V roce 2016 jsme při vyhlášení běžeckého (i chodeckého) putování po hranici okresu Blansko opravdu netušili, jaká vlna zájmu se tím strhne. Tehdy jsme při 11-ti etapách dohromady naběhali a nachodili nejméně 10.000 kilometrů a obdivuhodných 38 nejzdatnějších tvrďáků absolvovalo všechny etapy. Pamětní medaile nebyly jedinou odměnou. V cíli jsme se všichni stali bohatší o spoustu zážitků a o poznání krásných koutů hranic našeho okresu. Původně jsme neplánovali další pokračování, ale opakované dotazy, jak to bude příští rok a skutečnost, že na Blanensku a Boskovicku je stále co poznávat, nás přiměla k vyhlášení dalšího ročníku. Následoval KOB 2017, KOB 2018 a KOB 2019 a s nimi také obnovená tradice Svatojánské noci na Malém Chlumu.
STROMY. Nedílná součást naší krajiny. Již několikátý rok jsou v našem hledáčku. Musí bojovat, všichni víme proč. Stejně jako ostatní živé organismy, pokud jsou oslabeni, predátoři nelení. Abychom to měli na paměti, rozhodli jsme se letošní ročník KOBu věnovat stromům nejen památným a nejen symbolicky. Bude příležitost i nějaký strom vysadit. Stejně jako loni se ve čtyřech etapách podíváme do míst okresu Blansko a blízkého příhraničí, Názvy etap jsou odvozeny od charakteristického stromu, který v dané etapě navštívíme.Popis a mapy jednotlivých etap budeme postupně zveřejňovat, u první etapy neplánujeme společný start z důvodu omezení ohrožení koranovirem. Inspirací letošního ročníku nám je kniha Jeana Giona: Muž, který sázel stromy. Názvy etap jsou odvozeny od charakteristického stromu, který v dané etapě navštívíme. Popis a mapy jednotlivých etap brzy zveřejníme.
Co nás čeká:
KOB 2020 = 4 etapy, 4 památné stromy a Svatojánská noc

1. etapa: Modřínová, (Modřín Troják u Habrůvky)
2. etapa: Hrušková, (Drásovská mlýnská hrušeň)
3. etapa: Buková, PP Lysická obora + Svatojánská noc, 23.6.2020
4. etapa: Lipová, Opatovická lípa
Závěrečné setkání bude součástí akce PředRAJBAS na Samsaře, Klepačov.


KOB 2020 chce zůstat motivem k překonání přirozené osobní lenosti a přináší možnost sdílet s kamarády „objevovaní“ neznámých míst.
Pravidla: Vlastně žádné nejsou, vše je na Tobě. Můžeš běžet jak chceš, s kým chceš a vlastně i kdy chceš. Účast na společném startu není podmínkou, uvítáme hlášení o zdolání tratě (stejně tak není podmínkou zdolání na jeden zátah) na e-mail: kolemokresu@seznam.cz (uvádí se jméno a příjmení, ročník narození, bydliště nebo oddíl, den zdolání a dosažený čas). Těšíme, že na stejnou adresu budete posílat nejen vaše připomínky a další náměty, ale i fotky, filmy, zážitky. Pro účastníky všech čtyř etap vyrobíme pamětní dárek. Společná je cesta a cíl.
Akci jsme vymysleli původně pro běžce, kterým nevyhovuje komercionalizace běžeckých aktivit, která přišla s vlnou popularity běhání. Je alternativou setkávání těch, kteří nechtějí dokola objíždět stále stejná místa závodů, upřednostňují běh v přírodě a rádi poznávají nová zajímavá místa. A chtěli jsme ukázat, že za nimi nemusíme jezdit nikam daleko za hranice či dokonce za oceán. Přidali se chodci i cyklisté a společně jsme vytvořili partu Kobáků :-)


Všechny aktuality najdete na .

TABULKA ÚČASTI

Věříme, že v průběhu roku budou stejně jako v předchozích létech možnosti společných startů, které jsou příležitostí užít si KOB 2020 v partě. Zatím platí, že vyrazit může každý dle svého uvážení s patřičnou dávkou opatrností a ohleduplnosti. Také letos plánujeme závěrečný večírek s oceněním úspěšných absolventů všech etap, proto jsme zřídili tabulku. Budeme rádi, když zápisů bude přibývat. Zprávy o zdolání (jméno, bydliště nebo oddíl, datum) posílejte na e-mail: kolemokresu@seznam.cz

Z historie:
KOB 2016
KOB 2017
KOB 2018
KOB 2019


Kromě hlavního cíle, modřínu u Habrůvky zvaného Troják, stojí za povšimnutí další stromy. Například nedaleko studánky U Srnce, buk na odbočce žluté značky z Doubské cesty, buk při odbočení na louku U kapličky před Rudicí a mnoho dalších. Na studánky je trasa mimořádně bohatá a nyní na jaře jsou ještě plné vody. Také výhledy v lese, který je zatím bez listí, jsou krásné. Z horního úseku Doubské cesty na Slovenskou a Ruskou stráň s vrcholem Jelence s Habrůvkou v pozadí, nebo Máchův pomník…
POPIS TRASY:
Udržet její trasu není složité. Začíná v Adamově a končí v Rudici. Až na krátký úsek (právě k památnému modřínu) vede po turistických značkách. Začneme u rozcestníku Adamov-zastávka. Po žluté vystoupáme Doubskou cestou na Máchův pomník. Chvíli pokračujeme společně s červenou a dále po žluté směr Josefov. Ze silnice po pár metrech odbočíme na cyklotrasu 5077, cestu nazývanou Padouch. Asi sto metrů před přístřeškem odbočíme neznačenou cestou vlevo. Ještě asi 300 metrů a jsme u hlavního cíle . Modřín Troják. Od něho se vrátíme se zpět na Doubskou a u přístřešku odbočíme vpravo na cestu Kočárovou. Po ní se dostaneme na konec Habrůvky, chvíli i po modré. Odbočíme vlevo na cyklotrasu k Hlinkovým dolům. Tam, kde se napojuje cesta Nad Močovou odbočíme vpravo a dostaneme se ke Klostermannově studánce na zelenou. Pokračujeme po cestě Horní Rozepř k mohutnému buku. Za ním vlevo se dostaneme kolem kapličky do Rudice ke kapli sv. Barbory. Tam končí naše trasa.
Délka trasy je 14,7 km.
Z Rudice do Blanska můžeme autobusem nebo seběhnout přes Pokojnou (to je dalších 7 km).

Webmaster: Lukáš Hubert, kontakt, statistiky

© 2017 Horizont